Aktuell information

Nyhet angående uthyrning av båtplats

Vid årsmötet beslutades om nya föreskrifter, förändringen mot tidigare är att de som väljer att hyra ut sin plats inte behöver sitta vakt och att de inte heller behöver betala båtplatsavgift. Om någon kommer på att båtplatsen inte kommer att utnyttjas under säsongen är det bra om den kan hyras ut. Vid intresse av att hyra ut sin plats maila info@hissobatklubb.se. Eventuella platser som anmäls till uthyrning fördelas utifrån årets ansökningar.


Tilldelning av båtplatser

Årets tilldelning av båtplatser är klar. 


Rampnycklarna är slut

Pga stort intresse för vår iläggningsramp har nycklarna tagit slut. Inga nycklar finns alltså kvar för utlämning. I takt med att nycklar återlämnas kan dessa lämnas ut till nya intresserade.


Nya stadgar och föreskrifter

Vid årsmötet beslutades om nya stadgar samt nya regler och föreskrifter, se medlemsinformation.


Årsmöte 2022 - (Uppdaterad 2022-03-25)

Årsmötet kommer att hållas den 20/4 kl 18.30 i IOGT:s lokaler vid vattentorget.

Anmälan via mail info@hissobatklubb.se senast 2022-04-05 (så vi vet ungefär hur många som kommer).


Pga pandemin har styrelsen beslutat att hålla årsmötet vid en senare tidpunkt än vad som är brukligt. Förra året hölls årsmötet utomhus i maj, i år hoppas vi att kunna ta det något tidigare och även inomhus. Kallelse skickas ut i god tid innan mötet.


Rampen på Evedal

HSS har bytt nyckelsystem på Evedal under sommaren, pga detta har Hissö Båtklubb inte längre någon nyckel dit. Styrelsen har diskuterat hur vi ska hantera detta och kommit fram till att om enskilda medlemmar är i behov av att nyttja rampen på Evedal får de själva ta kontakt med HSS för att  ordna tillträde till rampen.


Årsmötet 2021
Årsmötet för 2021 hölls, något försenat pga pandemin, utomhus i anslutning till klubbstugan.

När kan jag lägga i min båt?
Du lägger i båten när du själv så önskar, men notera att stöldbenägenheten är högre före och efter vaktsäsongen. Om du vet om att du kommer att lägga i båten sent, notera gärna detta i klubb-stugan, så att vi vet skälet till varför din plats står oanvänd.

Användning av rampen
Sjösättningsrampen är tillgänglig för samtliga klubb-medlemmar. Om du inte har egen bryggplats - och därmed egen nyckel, kan en nyckel erhållas mot en deposition på 2 000 kr. Kontakta styrelsen om du önskar en nyckel. Observera att antalet nycklar är begränsat och pga detta kan vi inte garantera att alla kan få en nyckel. Trailern får parkeras på Hissö, men då på ett sådant sätt att den inte hindrar sjösättning eller upptagning. Koppla vid behov loss trailern från bilen. 

 

Tilldelning av bryggplatser
All information om bryggplatser, tilldelningsprinciper och kösystem finns samlad här>. Läs igenom informationen innan du kontaktar oss för dessa frågor. Information om priser finns här>

Många fördelar med att hyra ut bryggplatsen
Du som inte utnyttjar din plats bör kontakta styrelsen för att inte riskera påföljder. Istället för att låta den stå tom kan du hyra ut den och slipper då både avgifter och vaktnätter - och gör någon av alla köande medlemmar glad!  Tänk på att det kan vara fördelaktigt att sälja platsen. Då kan du fortsätta vara medlem och behåller på så sätt ditt låga medlemsnummer, vilket innebär goda möjligheter att köpa tillbaka en bryggplats den dag du så önskar.

Tryggare på Helgasjön med SSRS
Svenska SjöräddningsSällskapet (SSRS) bedriver sedan 2008 verksamhet i Helgasjön. Du kan stödja deras verksamhet genom ett medlemskap och får då samtidigt fri tillgång till deras tjänster om du t ex råkar i sjönöd. En billig försäkring och samtidigt en god insats för ett tryggare sjöliv på Helgasjön.