Välkomna till Hissö båtklubb

En pärla i Helgasjön


Besök oss gärna i sommar!
Hissö Båtklubb i Växjö har idag ca 150 medlemmar. Våra moderna flytbryggor ligger mycket väl till i Helgasjön. Härifrån tar du dig snabbt till de bästa utflyktsmålen i sjön. Det är inte underligt att vår båtklubb har beskrivits som "en pärla i Helgasjön" av medierna.

Klubben satsar hårt på säkerheten. Grinden till bryggorna är låst och bryggorna bevakas dygnet runt under hela säsongen. Nattetid är båtplatsen avspärrad med bom. Vi kräver också helförsäkring för alla båtar.

Välkommen att besöka oss i sommar!

Aktuella frågor

Arbetsdag på Hissö 22/4

Ett 20-tal av medlemmarna träffades idag för att vårstäda på båtklubben. Vädret var med oss och vi fick mycket uträttat.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till de medlemmar som deltog. Vi återkommer när det blir dags för nästa arbetsdag.


Nyhet angående uthyrning av båtplats

Vid årsmötet beslutades om nya föreskrifter, förändringen mot tidigare är att de som väljer att hyra ut sin plats inte behöver sitta vakt och att de inte heller behöver betala båtplatsavgift. Om någon kommer på att båtplatsen inte kommer att utnyttjas under säsongen är det bra om den kan hyras ut. Vid intresse av att hyra ut sin plats maila info@hissobatklubb.se. Eventuella platser som anmäls till uthyrning fördelas utifrån årets ansökningar.


Tilldelning av båtplatser

Årets tilldelning av båtplatser är klar.

Hur kan jag få en bryggplats?
Det finns två förutsättningar för att du ska vara med i årets tilldelning av platser:
1) Att du är medlem i klubben
2) Att du skickat in den talong, där du inför varje säsong ställer dig i kö, i rätt tid (omkring månadsskiftet mars/april). 

Om du uppfyllt dessa krav är du med i kön för tilldelningen av de platser som eventuellt har ställts till förfogande av andra medlemmar med bryggplatser. Styrelsen går igenom vilka platser som står till förfogande, vilka som står i kö till dessa, och kontaktar sedan den medlem i kön som har lägst medlemsnummer (och alltså har varit medlem längst). Tackar denne medlem nej, går frågan vidare till den medlem i kön som har näst lägst medlemsnummer och så vidare, tills dess att alla lediga bryggplatser har tilldelats.

Detta sker alltid efter årsmötet, normalt under april månad (innan dess vet vi inte hur många platser som ställs till förfogande och hur många som vill ställa sig i kö för att hyra eller köpa dem). Har du inte hört något före utgången av maj, kan du tyvärr räkna med att du inte kommer att erbjudas någon bryggplats under innevarande säsong. 


Om du inte blivit medlem - eller om du inte skickat in talongen i tid (se ovan) i år, kommer du inte att erbjudas någon plats under innevarande säsong, utan får invänta nästa säsong. Däremot är det klokt att så snart som möjligt anmäla dig som medlem, så att du kan ställa dig i kö till nästkommande säsongs tilldelning - och även få ett lägre medlemsnummer.
Hur lång är kötiden?
Man kan inte med säkerhet säga hur lång kötiden är eftersom antalet platser som ställs till förfogande varierar år från år. Om ingen medlem ställer sin plats till förfogande inför en viss säsong, sker ingen tilldelning. Antalet som söker plats påverkar självklart också, under pandemin har antalet sökande ökat kraftigt vilket har medfört att många dessvärre inte fått någon plats.

Alla platser tilldelas normalt under april månad, för de medlemmar som ställt sig i kö i tid (vanligen före utgången av mars månad). Före april är det svårt att säga något om utsikterna till bryggplats och efter till-delningen av bryggplatserna i april sker ingen ytterligare tilldelning under säsongen. Undantag för detta görs under 2023, se "Nyhet angående uthyrning av båtplats" längre upp på sidan.

Vi har idag  ca 150 medlemmar och 99 bryggplatser, som alla är fulltecknade.
När vet jag om jag fått en plats?
Styrelsen går igenom de bryggplatser som ställts till förfogande för försäljning eller uthyrning och ringer därefter runt till köande medlemmar under april månad. Du bör räkna med att få besked absolut senast före utgången av maj månad, men vanligen i månadsskiftet april-maj. Har du inte hört något då, får du tyvärr utgå ifrån att du inte kommer att bli erbjuden någon bryggplats under innevarande säsong.

När alla platser blivit tilldelade enligt kösystemet, sker ingen ytterligare tilldelning. Observera också att all tilldelning administreras av styrelsen - det är inte tillåtet för enskilda medlemmar att hyra ut sina platser utan att gå via styrelsen.