e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 


Tilldelning och kösystem

Anmälan av intresse för bryggplatsförändringar Samtliga medlemmar i vår båtklubb erhåller under februari månad en blankett, där önskemål om platsförändringar måste fyllas i och skickas in inför varje säsong. Den som önskar hyra ut, sälja, köpa eller hyra en bryggplats måste alltså fylla i denna blankett, som ska vara styrelsen tillhanda 31 mars.

Har du inte fått blanketten kan du fylla i uppgifterna här>. Om du blivit medlem efter detta datum, eller av annan anledning anmäler ditt intresse för plats-förändringar efter detta datum, är du inte med i kön för säsongens tilldelning och måste då vänta tills nästkommande säsong.

Tilldelningsprincip för bryggplatser
De medlemmar som i tid fyllt i och skickat in önske-mål om att hyra/köpa bryggplas inför säsongen är med i kön till de bryggplatser som eventuellt ställs till förfogande inför samma säsong. Det antal platser som lämnas till försäljning eller uthyrning utgör grunden för årets tilldelning. Lämnas inga platser för uthyrning eller försäljning, sker ingen tilldelning.

Observera också att det bildas en ny kö för varje säsong, baserad på de anmälningar som inkommit inför densamma. De platser som ställts till förfogande kommer att erbjudas de medlemmar som står i säsongens kö. Bland dessa kommer den medlem som har lägst medlemsnummer att erbjudas platsen först. Tackar denne nej, går ebjudandet vidare till nästa medlem och så vidare tills dess att samtliga lediga platser har tilldelats.

Notera: Bryggplatsägare (även om platsen hyrs ut) och hyrestagare tilldelas varje år ansvar för vaktpass och är skyldiga att informera sig om vilka tider som gäller för egen del.
 
När tilldelas säsongens bryggplatser?
Tilldelningen administreras vanligen under april. Den medlem som ej skickat in sin asökan i tid är inte med i kön för årets tilldelning och efter att tilldelningen är avslutad sker inga ytterligare tilldelningar under säsongen.

Innan alla ansökningar inkommit (31 mars) är det svårt att uttala sig om utsikterna till en bryggplats under säsongen. Om du efter utgången av maj månad inte kontaktats av styrelsen innebär det sannolikt att du inte kommer att tilldelas någon bryggplats under innevarande säsong.

Hur lång är kötiden?
Kötiden är avhängig antalet platser som ställs till förfogande, antalet medlemmar som ingår i säsongens kösystem, samt hur länge du har varit medlem i klubben.

De senaste säsongerna har klubben i princip kunnat erbjuda någon form av plats för alla som sökt dem, men denna situation kan ändras, beroende på hur många som ställer sig i kö och hur många som ställer sina platser till förfogande.

Idag har Hissö båtklubb ca 135 medlemmar och 99 bryggplatser, vilka alla är fulltecknade. Observera att all uthyrning i andrahand i privat regi är strängt förbjuden enligt klubbens stadgar.

Försäljning och uthyrning av bryggplats?
Om du planerar att sälja eller hyra ut din bryggplats ska du fylla i detta på den blankett för önskemål om platsförändringar som skickas ut till samtliga medlemmar under januari/februari.

Om du sålt tillbaka din bryggplats till klubben, ska du snarast återlämna din nyckel till Hissö Båtklubb. Använd gärna rekommenderat brev. När nyckeln mottagits av styrelsen, och din bryggplats har tilldelats annan medlem återbetalas din köpesumma (normalt någon gång efter utgången av maj månad). Glöm inte att meddela ditt bankgiro-/kontonummer så att din köpesumma kan återbetalas.

Kontakta alltid styrelsen vid uthyrning/försäljning. Styrelsen ansvarar sedan för administrationen.

Relaterade länkar:
Bryggplatser, storlekar>
Bryggplatser, priser>
Aktuella avgifter>
 
Sajtnavigation

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>