e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 

Kaffetermos vid klubbstugans uteplats.

Styrelsens medlemmar

Styrelseledamöter, ordinarie
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot


Suppleanter:
Suppleant
Suppleant

Funktionärer:
Vakthållning/ säkerhet


Information och reklam

Vaktstuga / landområde /
brygga / klubbmästeri

Nycklar till rampen.
Namn
Calle Sand
Leonard Isaksson
Christer Sjöholm
Jonas Bredåker
Per-Erik ”Peppe” Axelsson


Patrick Hedin
Göran Skoglund


Gert Wetterström
Peder Nyman

Johan Granrot

Gert Wetterström
Peder Nyman

Leonard Isaksson
Kontakt / telefon
070-671 10 12
070-697 78 96
073-802 67 46
0470-401 89 / 070-200 96 77
072-337 50 50070-582 90 06
070-552 49 81


0470-178 24 / 070-841 36 42
070-482 39 30

070-322 75 44

0470-178 24 / 070-841 36 42
0470-102 32 / 070-482 39 30

070-697 78 96
 
Sajtnavigation

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>