e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 
Kaffetermos vid klubbstugans uteplats.

Information till nyblivna medlemmar

Välkommen till Hissö båtklubb

Först och främst: varmt välkommen till oss i Hissö Båtklubb! Vi hoppas att du ska trivas som medlem hos oss.

Vad händer nu?
För att bli medlem och placerad i kö för tilldelning av båtplats krävs att du betalar in medlemsavgiften (se nedan). Därefter tilldelas du ett medlemsnummer, som vi skickar hem till dig som bekräftelse på att du är medlem.

För att ställa dig i kö till nästkommande säsong måste du skicka en talong som årligen skickas ut till samtliga medlemmar (vanligen under februari månad) där du anmäler ditt intresse för att hyra eller köpa en bryggplats. Se Tilldelning av bryggplatser >.

Medlemsavgift
Du måste betala en medlemsavgift till Hissö båt-klubbs Bankgiro 5215-2766 (se aktuella avgifter >). Använd bankgiroblankett, ej postgiro, och ange namn, adress, telefonnummer samt e-postadress, alternativt betala på Internet.

Kort om Hissö Båtklubb
Hur stor är bryggan? Bryggan har 99 platser av varierande storlek. Antalet är framtaget från en uppskattning av det antal båtar som sommaren -97 legat runt Hissö då initiativet till bildandet av Hissö båtklubb togs.

Hur fördelas båtplatserna? Båtplatserna fördelas i tur och ordning efter det datum som medlems-avgiften i båtklubben betalas in. Alla platserna är bokade vilket innebär att bryggan är fulltecknad.
Som ny medlem kommer du därför att placeras i kö och styrelsen kontaktar dig angående din köplats och tilldelar dig ett medlemsnummer i klubben.

Finns det något alternativ? Nej inte om du vill ha din båt på Hissö. Skogssällskapet, som förvaltar Hissö, kommer inte att tillåta några andra båtar runt ön än de som ligger vid båtklubbens brygga.

Hur går finansieringen till? Klubben äger bryggan vilket innebär att vi står för finansiering och underhåll själva. Detta medför en kapitalinsats av medlemmarna som är beroende av båtplatsens storlek. Till detta kommer en årlig medlemsavgift samt en årlig båtplatsavgift. Se dessa länkar:

Bryggplatser, storlekar>
Bryggplatser, priser>

Båtplatsen kan säljas vidare i samråd med klubben och hela eller delar av kapitalinsatsen återfås.

Bevakning av bryggan
De medlemmar som tilldelats en bryggplats turas om att vakta båtbryggan under hela säsongen. Aktuellt schema skickas årligen ut till våra medlemmar. Det är varje medlems ansvar att själv informera sig om vilka datum som gäller. Bevakningen har högsta prioritet och uteblivna vaktpass, leder till böter. Upprepade förseelser leder till uteslutning ur klubben.

Både den medlem som äger bryggplatsen och den medlem som hyr bryggplats i andra hand tilldelas bevakningsdatum. Du som är medlem, men som ej tilldelats en bryggplats har ingen skyldighet att bevaka området.

Bevakningen innebär en förhöjd säkerhet för våra medlemmars båtar, motorer och utrustning. I klubbstugan finns bland annat värme, våningssäng och viss köksutrustning.

Styrelse
Hissö Båtklubbs styrelse består av medlemmar i klubben som på frivillig basis och utan ersättning hanterar klubbens löpande ärenden. Aktuell information om styrelsens medlemmar och kontaktuppgifter till dessa finns här >.

Årsmöte
Varje vår träffas vi för ett årsmöte. Det är ett bra tillfälle att bekanta sig med andra medlemmar och ta del av - och inte minst påverka - de beslut som fattas inom klubben. Vi ordnar då alltid med någon typ av enklare förtäring.

Försäkring
För alla båtar vid vår brygga gäller att de ska ha en heltäckande försäkring som även omfattar skador på andra båtar eller bryggan. En vanlig hemförsäkring räcker i normalfallet inte till. Kontakta eventuellt ditt försäkringsbolag, eller Svenska Sjö, för att få rätt information om vad som gäller för just dig och din båt.

Flytvästar
I klubbstugan brukar det finnas flytvästar i olika storlekar att låna om du får tillfälliga gäster ombord.

Vi hälsar dig som ny medlem varmt välkommen till vår båtklubb!

 
Sajtnavigation

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>