e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 
Kaffetermos vid klubbstugans uteplats.

Medlemsinformation

Välkommen till medlemssidorna!
På dessa sidor har vi samlat information som berör dig som är, just har blivit, eller vill bli medlem i vår förening.

Som medlem i vår förening har du både skyldigheter och förmåner.

Din båt skall vara försäkrad
Varje båt som är förtöjd vid bryggan ska ha en heltäckande försäkring, vilket innebär att det inte är tillräckligt med det skydd som ingår i din vanliga hemförsäkring. Du blir ersättningsskyldig om din båt orsakar skador på kringliggande båtar, vid t ex förslitning eller brand och det är därför viktigt att ha rätt försäkring.

Sätt gärna in en kopia av ditt försäkringsbrev i den pärm som är avsedd för detta i klubbstugan.

Misskötsel
Vid misskötsamhet (t ex uteblivet vaktpass, eller misskötsel av uppdraget som valberedare) tillämpas följande system:
Steg 1: Varning
Steg 2: Böter
Steg 3: Uteslutning

Vid uteblivna vaktpass utdelas böter redan i steg 1. Detta då vaktnätterna är viktiga för vår trygghet.

Förmåner
Se aktuella medlemsförmåner>

 
Vaktnätter
De medlemmar som har bryggplats, undantaget ordinarie ledamöter i styrelsen, är skyldiga att vakta båtarna vid några tillfällen per säsong.

Tider och aktuella datum meddelas brevledes till samtliga medlemmar inför varje säsong. Det är naturligtvis viktigt för oss alla att vaktpassen sköts.

Observera att det är den enskilde medlemmens skyldighet att informera sig om vilka tider som gäller, att ordna med ev byten, samt att informera styrelsen härom. Vi ser dock helst att byten undviks i möjligaste mån.

Vid utebliven närvaro vid vaktpass, tilldelas medlemmen en varning, samt debiteras ett bötesbelopp på f n 1 000 kr. Upprepade förseelser kan leda till uteslutning ur klubben. Den medlem som sitter vakt ringer alltid till nästa medlem som är på tur för att påminna om vaktpasset natten därpå.

Många, inte minst barnfamiljer brukar tycka att det är en mycket trevlig uppgift. Stugan är bekvämt utrustad med övernattningsmöjligheter för barnen och värme med mera.

För vår trygghet finns möjlighet att låsa bommen till vägen mot klubbens område. Bommen får låsas efter kl 22.

Ta gärna del av informationen som finns under länkarna ovan till höger.
 
Sajtnavigation

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>