e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 Aktuella frågor

Vad kostar det att vara medlem?
Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr per år. För medlemmar som har köpt eller hyr en bryggplats tillkommer en årlig bryggplatsavgift, där avgiften för 2016 är 1 000 kr. Pengarna går bland annat till underhåll och finansiering av en ny brygga, när nuvarande brygga behöver bytas ut.

Om du erbjuds att köpa en bryggplats, erlägger du en kapitalinsats enligt följande:

Liten båtplats: 7 200 kr
Mellanstor båtplats: 9 600 kr
Stor båtplats: 10 550 kr

Dessa priser räknas upp enligt konsumentprisindex och justeras årligen, information om förändringar under året meddelas vid varje årsmöte och här på hemsidan. Den dag en medlem väljer att sälja sin bryggplats återbetalas hela, eller delar av kapitalinsatsen.

Medlemmar som erbjuds att hyra en bryggplats i andra hand, betalar den årliga bryggplatsavgiften om 1000 kr samt medlemsavgiften.

För samtliga bryggplatsinnehavare gäller att man är skyldig att sitta vakt vid bryggan vid ett par tillfällen per år. Den som hyr en bryggplats övertar alltid vaktpassen från bryggplatsinnehavaren och det är varje enskild medlems ansvar att ta reda på vilka vaktpass som är aktuella under säsongen. Uppgifter om detta skickas ut brevledes till samtliga bryggplatsinnehavare varje år. Uteblivna vaktpass medför böter.

För medlemmar som saknar bryggplats erbjuds också en möjlighet att disponera en nyckel till bommen vid sjösättningsrampen mot en depositionsavgift om 2 000 kr.

Läs mer om hur du blir medlem här>
Läs mer om vårt kösystem här>
Läs mer om bryggplatsernas storlekar här>

 

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>