e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 

Bryggan vid Hissö Båtklubb, Växjö.

Aktuella frågor

När vet jag om jag fått en plats?

Styrelsen går igenom de bryggplatser som ställts till förfogande för försäljning eller uthyrning och ringer därefter runt till köande medlemmar under april månad. Du bör räkna med att få besked absolut senast före utgången av maj månad, men vanligen i månadsskiftet april-maj. Har du inte hört något då, får du tyvärr utgå ifrån att du inte kommer att bli erbjuden någon bryggplats under innevarande säsong.

När alla platser blivit tilldelade enligt kösystemet, sker ingen ytterligare tilldelning. Observera också att all tilldelning administreras av styrelsen - det är inte tillåtet för enskilda medlemmar att hyra ut sina platser utan att gå via styrelsen.

Läs mer om vårt kösystem här>
Läs mer om hur du blir medlem här>
Ladda ned talongen Medlemsförändringar här>

 

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>