e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 Aktuella frågor

Hur lång är kötiden?

De senaste två säsongerna har Hissö Båtklubb i stort sett kunnat erbjuda en bryggplats till alla de medlemmar som ställt sig i kö i tid inför säsongen.

Man ska dock inte se detta som en garanti för att detta kommer att gälla vare sig innevarande eller kommande säsonger, eftersom antalet platser som ställs till förfogande varierar år från år. Om ingen medlem ställer sin plats till förfogande inför en viss säsong, sker ingen tilldelning.

Alla platser tilldelas normalt under april månad, för de medlemmar som ställt sig i kö i tid (vanligen före utgången av mars månad). Före april är det svårt att säga något om utsikterna till bryggplats och efter till-delningen av bryggplatserna i april sker ingen ytterligare tilldelning under säsongen, oavsett skäl.

Vi har idag 135 medlemmar och 99 bryggplatser, som alla är fulltecknade.

Läs mer om vårt kösystem här>
Läs mer om hur du blir medlem här>
Ladda ned talongen Medlemsförändringar här>

 

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>