e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 Aktuella frågor

Hur många platser finns det?

Det finns 99 bryggplatser på bryggan. De flesta av våra platser är av typen "liten båtplats" och endast tre platser av typ "stor båtplats" finns på vår brygga. Om din båt är bredare än 3,0 meter, kan Hissö Båtklubb inte erbjuda dig någon plats.

Läs mer om bryggplatsernas storlekar här>
Läs mer om bryggplatsernas priser här>

 

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>