e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 



Aktuella frågor


Hur lång är säsongen?

Om vi räknar säsongen som den tid som vaktnätterna omfattar, så är säsongen bra mycket längre än bara under semesterperioden. Det innebär att medlemmarna tryggt kan ha sin båt liggande vid bryggan under en lång tid varje säsong. Exakta datum för vaktsäsongen skickas ut till våra bryggplatsinnehavare en gång per år, inför varje säsong. Av säkerhetsskäl publicerar vi inte informationen här på webbplatsen.

Om du hyrt en bryggplats i andra hand, rekommenderar vi att du vänder dig till den person som du hyrt platsen av, som alltså ska ha fått ett vaktschema. Går inte det, kan du vända dig till någon i styrelsen>.




 

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>