e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 


Aktuella frågor

Kan jag få en bryggplats i år?

Det finns två förutsättningar för att du ska vara med i årets tilldelning av platser:
1) Att du är medlem i klubben
2) Att du skickat in den talong, där du inför varje säsong ställer dig i kö, i rätt tid (omkring månadsskiftet mars/april). Du kan också fylla i uppgifterna här>.

Om du uppfyllt dessa krav är du med i kön för tilldelningen av de platser som eventuellt har ställts till förfogande av andra medlemmar med bryggplatser. Styrelsen går igenom vilka platser som står till förfogande, vilka som står i kö till dessa, och kontaktar sedan den medlem i kön som har lägst medlemsnummer (och alltså har varit medlem längst). Tackar denne medlem nej, går frågan vidare till den medlem i kön som har näst lägst medlemsnummer och så vidare, tills dess att alla lediga bryggplatser har tilldelats.

Detta sker alltid efter årsmötet, normalt under april månad (innan dess vet vi inte hur många platser som ställs till förfogande och hur många som vill ställa sig i kö för att hyra eller köpa dem). Har du inte hört något före utgången av maj, kan du tyvärr räkna med att du inte kommer att erbjudas någon bryggplats under innevarande säsong. När alla platser tilldelats sker ingen ytterligare tilldelning under säsongen.

Generellt kan man säga att det varit betydligt enklare att få en bryggplats under de senaste 3-4 åren än vad som varit fallet tidigare. I stort sett har Hissö båtklubb kunnat erbjuda någon typ av bryggplats till dem som ställt sig i kö, men det är inte detsamma som att lova att detta kommer att gälla för innevarande, eller nästkommande säsong. Hur många som tilldelas en bryggplats beror alltid på hur många som väljer att hyra ut eller erbjuda sin bryggplats till försäljning inför varje säsong, och detta antal kan variera över åren.

Om du inte blivit medlem - eller om du inte skickat in talongen i tid (se ovan) i år, kommer du inte att erbjudas någon plats under innevarande säsong, utan får invänta nästa säsong. Vi gör inga undantag från detta, oavsett skäl. Däremot är det klokt att så snart som möjligt anmäla dig som medlem, så att du kan ställa dig i kö till nästkommande säsongs tilldelning - och även få ett lägre medlemsnummer.

Läs mer om vårt kösystem här>
Läs mer om hur du blir medlem här>
Ladda ned talongen Medlemsförändringar här>
Fyll i uppgifterna här>

 

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>