e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 
Kaffetermos vid klubbstugans uteplats.

Medlemsansökan

Hur blir man medlem?
För att bli medlem och placerad i kö för tilldelning av båtplats krävs att du betalar in medlemsavgiften enligt nedan. Därefter tilldelas du ett medlems- nummer, som vi skickar hem till dig som bekräftelse på att du är medlem. Se aktuella avgifter>

Medlemsavgift
Du måste betala en årlig medlemsavgift till Hissö båtklubbs Bankgiro 5215-2766. Använd bankgiroblankett - ej postgiro - och ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress - eller betala via Internet. Avgiften täcker klubbens administrativa kostnader samt ett medlemsskap i Båtunionen, där även en prenumeration på tidningen Båtliv ingår.

När din medlemsavgift har kommit klubben tillhanda, är du också medlem i klubben och kan då ställa dig i kö för en båtplats. Detta gör du genom att inför varje säsong skicka in en talong för ev medlems-förändringar och önskemål om platsförändringar. Talongen skickas normalt ut i januari/ februari och ska vara styrelsen tillhanda 31 mars. Efter detta datum finns ingen möjlighet att ställa sig i kö till säsongens tilldelning.

Kösystemet förnyas varje år
Observera att du aktivt måste förnya din ansökan om att hyra/köpa en bryggplats inför varje säsong. Om du blir medlem före den 31 mars, men inte har fått talongen för att fylla i önskemål om att hyra/köpa plats, kan du hämta den här>.

Båtplatsen kan säljas vidare i samråd med klubben och hela eller delar av kapitalinsatsen återfås.

Hur stor är medlemsavgiften?
Aktuell information om medlemsavgift finns här här>

 
Sajtnavigation

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>