e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 
Kaffetermos vid klubbstugans uteplats.

Årsmöten

Våra årsmöten - din chans att påverka
Varje år, vanligen under april månad, håller vår förening årsmöte. Vi träffas då oftast i IOGT/NTOs lokaler vid Vattentorget i Växjö. Kallelse skickas ut till samtliga medlemmar per brev, normalt i februari månad. Årsmötet hålls vanligen i mars månad. Se Aktuell information för att se datum för nästa årsmöte. Kallelse kommer också brevledes.

På våra årsmöten väljer vi styrelsemedlemmar, behandlar inkomna förslag och beslutar om avgifter för medlemsskap och bryggplatser med mera. Dessa beslut kommer i hög grad att påverka dig som medlem och det är på årsmötet du har chansen att göra din röst hörd och att påverka besluten.

En förening är allas ansvar
Styrelsen sköter all administration av uthyrning, skickar ut kallelser, sköter fortlöpande eknomin och beslutar i olika ärenden som dyker upp, så att du som medlem kan njuta av din båtsommar. Det arbete de utför är helt oavlönat och innebär att du som medlem får betala en lägre kostnad per år än vad som annars vore möjligt.

Därför är det rimligt att vi alla prioriterar att närvara vid årsmötena. På så sätt blir vi delaktiga i aktuella frågor och kan hjälpas åt att fatta beslut och turas om att dela på ansvaret som styrelseledamöter. Om vi alla hjälps åt behöver vi inte tillsätta en avlönad styrelse som utför sina uppdrag mot betalning.

Information från tidigare årsmöten
På årsmötet 2018 fattades en rad beslut som påverkar dig som är medlem. Bland annat beslöts att sänka bryggplatsavgifterna med hälften, till 500 kr.

Både bryggplatsägare och hyrestagare vaktar
Tidigare har hyrestagare tagit över vaktansvar från bryggplatsinnehavaren. Detta gäller inte längre, utan såväl bryggplatsinnehavare som eventuell hyrestagare tilldelas numera vaktnätter.

 
Sajtnavigation

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>