e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 


Aktuell information

Årsmötet 2021
Tidpunkt för årsmöte kommer att skickas ut brevledes så snart datum är bestämt (vanligen i mars månad). Årsmötet hålls som vanligt i IOGT/NTO-lokalen vid Vattentorget. Enklare förtäring serveras i pausen. Detta är din chans att påverka hur vår båtklubb ska skötas och utvecklas - och att ta del av aktuell information. Missa det inte!

När kan jag lägga i min båt?
Du lägger i båten när du själv så önskar, men notera att stöldbenägenheten är högre före och efter vaktsäsongen. Om du vet om att du kommer att lägga i båten sent, notera gärna detta i klubb-stugan, så att vi vet skälet till varför din plats står oanvänd.

Användning av rampen
Sjösättningsrampen är tillgänglig för samtliga klubb-medlemmar. Om du inte har egen bryggplats - och därmed egen nyckel, kan en nyckel erhållas mot en deposition på 2 000 kr. Kontakta styrelsen om du önskar en nyckel. Trailern får parkeras på Hissö, men då på ett sådant sätt att den inte hindrar sjösättning eller upptagning. Koppla vid behov loss trailern från bilen. Du som har bryggplats har även tillgång till en nyckel till sjösättningsrampen på Evedal (för övriga gäller att bomavgift betalas i receptionen vid Evedals camping).
 
Tilldelning av bryggplatser 2021
All information om bryggplatser, tilldelningsprinciper och kösystem finns samlad här>. Läs igenom informationen innan du kontaktar oss för dessa frågor. Information om priser finns här>

Många fördelar med att hyra ut bryggplatsen
Du som inte utnyttjar din plats bör kontakta styrelsen för att inte riskera påföljder. Istället för att låta den stå tom kan du hyra ut den och slipper då både avgifter och vaktnätter - och gör någon av alla köande medlemmar glad! Kravet på max 2 säsongers uthyrning har upphört. Längre uthyrning kan numera tillåtas, om särskilda skäl föreligger. Dock kan det vara fördelaktigt att sälja platsen. Då kan du fortsätta vara medlem och behåller på så sätt ditt låga medlemsnummer, vilket innebär goda möjligheter att köpa tillbaka en bryggplats den dag du så önskar.

Tryggare på Helgasjön med SSRS
Svenska SjöräddningsSällskapet (SSRS) bedriver sedan 2008 verksamhet i Helgasjön. Du kan stödja deras verksamhet genom ett medlemskap och får då samtidigt fri tillgång till deras tjänster om du t ex råkar i sjönöd. En billig försäkring och samtidigt en god insats för ett tryggare sjöliv på Helgasjön. 
Sajtnavigation

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>