e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 
Kaffetermos vid klubbstugans uteplats.

Aktuell information för medlemmar

När kan jag lägga i min båt?
Du lägger i båten när du själv så önskar, men notera att stöldbenägenheten är högre, före och efter vaktsäsongen. Om du vet om att du kommer att lägga i båten sent, notera gärna detta i klubbstugan, så att vi vet skälet till varför din plats står oanvänd.

Användning av rampen
Sjösättningsrampen är tillgänglig för samtliga klubbmedlemmar. Om du inte har egen bryggplats - och därmed saknar nyckel, kan en nyckel erhållas mot en deposition på 2 000 kr. Kontakta vår vice ordförande om du är intresserad.

Trailern får parkeras på Hissö, men då på ett sådant sätt att den inte hindrar sjösättning/upptagning. Koppla vid behov loss trailern från bilen.

Du som har bryggplats har även tillgång till en nyckel till sjösättningsrampen på Evedal (för övriga gäller att bomavgift betalas i receptionen vid Evedals camping).

Förtöjning
Din båt ska vara ordentligt förtöjd vid bryggan, för både din egen båts, bryggans och grannbåtarnas säkerhet. Använd förtöjningsfjäder av stål eller gummi. Tänk på att förtöjningsrep av polypropulen-material nöts snabbt och inte bör användas för permanent förtöjning. Se över förtöjningsrepen från föregående säsong - behöver de bytas ut? Karbin-hakar bör vara av så grov typ som möjligt eftersom de lätt slits av om de är för klena. Ju större båt du har desto grövre förtöjningsmaterial behövs. På grund av stöldrisken rekommenderar vi också ett godkänt stöldlås med dito kätting. Se även vår anslagstavla vid bryggområdet.

Tilldelning av bryggplatser 2019
Tilldelningen behandlas under april månad, och du bör ha fått besked senast i slutet av maj om du tilldelats en bryggplats. Läs mer om tilldelningen>.

 
Sajtnavigation

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>