e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 

Kaffetermos vid klubbstugans uteplats.

Styrelsens medlemmar

Styrelseledamöter, ordinarie
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot

Suppleanter:
Suppleant
Suppleant

Funktionärer:
Vakthållning/ säkerhet


Information och reklam

Vaktstuga / landområde /
brygga / klubbmästeri

Nycklar till rampen.
Namn
Per Söderberg
Calle Sand
Rita Dahmberg
Jonas Bredåker
Leonard Isaksson


Curt Arvidsson
Roland Torstensson


Gert Wetterström
Peder Nyman

Johan Granrot

Gert Wetterström
Peder Nyman

Kontakt / telefon
0470-234 49 / 070-578 42 04
070-671 10 12
info@hissobatklubb.se
0470-401 89 / 070-200 96 77
070-697 78 96


0470-682 47 / 070-329 13 00
0470-626 36 / 070-399 10 91


0470-178 24 / 070-841 36 42
0470-102 32 / 070-482 39 30

0470-399 59 / 070-322 75 44

0470-178 24 / 070-841 36 42
0470-102 32 / 070-482 39 30

Kontakta vice ordförande för info (se ovan)
 
Sajtnavigation

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>