e-mejl
 
    Välkommen till Hissö Båtklubb
 

Kaffetermos vid klubbstugans uteplats.

Styrelsens medlemmar

Styrelseledamöter, ordinarie
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot

Suppleanter:
Suppleant
Suppleant

Funktionärer:
Vakthållning/ säkerhet


Information och reklam

Vaktstuga / landområde /
brygga / klubbmästeri

Nycklar till rampen.
Namn
Calle Sand
Leonard Isaksson
Christer Sjöholm
Jonas Bredåker
Per Söderberg


Patrick Hedin
Göran Skoglund


Gert Wetterström
Peder Nyman

Johan Granrot

Gert Wetterström
Peder Nyman

Leonard Isaksson
Kontakt / telefon
070-671 10 12
070-697 78 96
073-802 67 46
0470-401 89 / 070-200 96 77
070-578 42 04


070-582 90 06
070-552 49 81


0470-178 24 / 070-841 36 42
0470-102 32 / 070-482 39 30

070-322 75 44

0470-178 24 / 070-841 36 42
0470-102 32 / 070-482 39 30

070-697 78 96
 
Sajtnavigation

 
 

 

Hissö båtklubb, box 3087, 350 33 Växjö
Medlem i Svenska Båtunionen (www.batunionen.com)

The pier and surroundings are guarded 24 hrs a day during the whole season.
Bryggan och bryggområdet bevakas dygnet runt under hela säsongen.
 

Webbplatsen utvecklad av KONSAM Reklam & kommunikation: www.konsam.se >>